Mindful Self Compassion sembolü

Mindfulness Temelli Öz-Şefkat Programı Nedir?

 

Mindfulness Temelli Öz-Şefkat Programı (Mindful Self Compassion), kendimize karşı şefkat geliştirmemize yarayan öz-şefkat uygulamalarının sistematik olarak aşama aşama ilerlediği, bilimsel olarak desteklenen, meditasyon öğretileri ve pozitif psikoloji literatürü dahilinde öz-şefkat becerilerini kazanmaya odaklanan bir grup programıdır.

 

Grup terapisi değildir, ancak terapötik etkilere sahiptir.

 

Programın Yaratıcıları

 

• Mindfulness Temelli Öz-Şefkat Merkezi (Center for Mindful Self Compassion) 2012 yılında dünya genelinde öz-şefkati yaymak için kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu. (www.centerformsc.org)

 

• Organizasyonun kurucularından Christopher K. Germer. PhD mindfulness ve psikoterapiyi birleştiren öncü isimlerdendir. Dr. Chris Germer, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisidir. (www.chrisgermer.com)

 

• Kristin Neff ise hayatını psikoloji alanında özel olarak şefkati her yönüyle araştırmaya adamış yaratıcı ve üretken bir akademisyendir. Öz- şefkat ölçeğinin yartıcısı ve öz-şefkate dair ilk araştırmaları yapmış kişidir. (www.self-compassion.org)

 

• Germer ve Neff, öz-şefkat becerilerinin ve yaklaşımının daha fazla insanla buluşması için mindfulness temeli ile öz-şefkat bilgi ve uygulamalarından oluşan standart ve yapılandırılmış bir program yarattılar.

 

• MSC, MBSR programının öz-şefkate odaklanan kardeş programıdır. MBSR odağında stres azaltmak ve mindfulness'ı öğretmek varken, MSC' nin odağında mindfulness ve şefkat vardır.

 

• Yapılandırılmış mindfulness temelli müdahaleleri üzerinde bilimsel araştırma yapmak mümkün ve anlamlı hale gelmektedir. MSC üzerinde yapılan ve devam eden pek çok araştırma vardır. Programın bilimsel temellerine dair program içinde de bilgilendirme ve kaynak paylaşımı yapılmaktadır.

 

Harvard Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Chris Germer’in klinik tecrübesi ve Kristin Neff’in dünyaca ünlü öncü şefkat araştırma sonuçları entegre edilerek geliştirilen 8 haftalık bu program, katılımcılara:

 

• Kendilerine karşı şefkatli bir tutum geliştirmeleri

• Zorlayıcı anlarda kendilerine anlayış ve nezaketle yaklaşmaları

• Kendilerini acımasızca yargılamadan motive edebilmeleri

• Esnek dayanıklılıklarını arttırmaları için temel ilke ve yöntemleri kazandırarak destek olur.

 

Kendimize karşı geliştirdiğimiz şefkatli tutum, esnek dayanıklılığımızı ve gücümüzü arttırarak:

 

• Eksik gördüğümüz yanlarımıza anlayışla yaklaşmamızı

• Zorlayıcı duygu ve durumlarla sağlıklı biçimde başa çıkabilme becerimizi geliştirmemizi

• Kendimizi çekiştirerek değil nezaketle motive edebilmemizi

• Gerektiğinde kendimizi affedebilmemizi

• Kendimizi kabul etmeyi teorik sözcükler olmaktan çıkarıp hayatın içine taşımayı

• Sağlıklı sınırlar çizebilmeyi

• Kendimizle ve başkalarıyla bağ kurabilme ve temel ilişki becerilerimizi geliştirmeyi sağlar.

 

Program Sonunda

 

• Öz-şefkati teori ve kavram olmanın ötesinde deneyimlemiş olacak,

• Günlük yaşamınızda öz-şefkat pratiklerini kullanabilecek,

• Öz-şefkatin bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış faydalarını anlayabilecek,

• Kendinizi eleştiriden çok nezaketle motive edebilecek,

• Zor duyguları daha iyi yönetecek,

• Zorlu ilişkilerinizi dönüştürebilecek (eski veya yeni),

• Merhamet yorgunluğuyla baş edebilecek (Bakım verme-şefkat-empati yorgunluğu),

• Keyif alma sanatını ve kendini takdir edebilmeyi deneyimleyeceksiniz.

 

• MSC programı destekleyici, önleyici, tamamlayıcı veya yalnızca kendi başına bir yöntem olarak kullanılabilir.

 

• Yoğun fiziksel semptomlarla, acılarla ve zor duygularla mücadele ederken dayanılabilecek bir kaynak geliştirmek isteyenler

 

• Öz-şefkati kavramsal ve teorik bilginin ötesinde deneyimsel olarak anlamak ve günlük hayatlarına adapte etmek isteyenler

 

• Şefkate dair kadim iç görülere dayanan ve bilimsel temelli bir yaklaşımı öğrenmek isteyenler

 

• Şefkat alanında zengin bir meditasyon ve uygulama repertuarına sahip olmak isteyenler

 

• Yardım verme mesleklerinde çalışıp yaklaşımı çalışmalarına profesyonel olarak entegre etmek isteyenler. Ruh sağlığı çalışanları, terapistler, eğitmenler, yoga ve meditasyon eğitmenleri vb. meslek gruplarından kişiler.

 

• Bakım verme yorgunluğuna (hasta, yaşlı, çocuk, bebek bakımı) sahip ve kendilerini desteklemek isteyen kişiler

 

Programa kimler katılabilir?

 

• Şefkat acıya karşı verilen bilge ve cesurca bir yanıttır. Günlük yaşamda bizi zorlayan duygu ve durumlarla ustaca ve bilgece baş etmek isteyen herkes için uygundur.

 

• Öz-şefkat, zor bir çocukluğa sahip, çocukluğunda şefkat almamış, kendine bakım verdiğinde suçlu/rahatsız hissedenler de dahil olmak üzere, herkes tarafından öğrenilebilir bir beceri olduğundan program 18 yaş üstünde herkese açıktır.

 

• Bu programın katılımcısı olmak için herhangi bir ön koşul yoktur. (Meditasyon uygulayıcısı olmak, ruh sağlığı alanı çalışanı olmak, mindfulness eğitimi almış olmak, klinik tanıya sahip olmak & olmamak, yaş, cinsiyet gibi)

• Bu bir grup terapisi değildir, ancak bilimsel çalışmalar tarafından terapötik etkileri gösterilmiştir.

 

• Program boyunca eski yaralara odaklanmaktan ziyade duygusal, fizyolojik ve psikolojik kaynaklarımızı arttırmayı araştırırız.

 

• Programın amacı katılımcıları meditasyon yapan kişiler haline getirmek değil, öz-şefkati hayatlarında deneyimlemelerine yol açmaktır.

 

Müdahale nasıl çalışır?

 

• Program içinde teorik paylaşımlar, sınıf içi egzersizleri, pratikler, meditasyonlar, eğitmen ile birebir diyaloglar ve ev pratikleri yoluyla hafta hafta aşamalı olarak ilerleyerek, bilimsel olarak etkili olduğu gösterilmiş bir sıra ve hız ile öz-şefkat deneyimlenmeye başlanır.

 

• Uygulanan meditasyonlar, düzenli ev pratikleriyle beslendiğinde beynimizin stres tepkisi, duygu düzenleme, karar alma, öğrenme ile ilgili bölümleri üzerinde yapısal değişiklikler sağlar.

 

• Daha geniş bir yelpaze ve yoğunlukta duyguları deneyimlemek için alan olmayı, duygularla ilgili okur yazarlık geliştirmeyi, bedenimizde giderek artan bir kabul hissini deneyimleriz.

 

• Paylaşılan bilgi ve sunulan pratiklerin ötesinde eğitim sınıfı içinde oluşan hâkim alan ve ilişkilerden öğrenip besleniriz ve çok küçük gibi görünen öz-şefkat adımlarını sınıfın içinde uygulamaya başlamakla ilgili eğitmen tarafından bilgilendirilip cesaretlendiriliriz.

 

Süreç nasıl ilerliyor?

 

• Başvuru Formu: Programa kayıt olmak için başvuru formu doldurulur. Ön ödeme yapılır.

 

• Ön Görüşme: Katılımcılarla ön görüşme yapılır. Bu görüşme, eğitimin global yüksek etik ve güvenlik standartları gereği yapılmaktadır.

 

• Toplam 10 buluşmalı program: (Oryantasyon buluşması + 8 hafta buluşma + sessizlik günü)

 

• 4 saat süren sessizlik-inziva günü: Günün amacı şefkat anlayışının derinleşmesi ve bireyin iç görüsünün artmasıdır. Deneyimsel olarak yoğun şekilde öz-şefkat pratik ve meditasyonları ile geçen besleyici bir sessizlik günüdür.

 

• Sınıf içi egzersizleri, pratikler ve meditasyonlar: MSC bir dizi bedensel, ruhsal ve zihinsel uygulamaları içerir. Program boyunca çok sayıda uygulama ve meditasyon paylaşılır, böylece katılımcılar kendileri için neyin daha iyi çalıştığını keşfedip günlük hayatlarına entegre etmek için desteklenir.

 

• Mailing: Oturumlar arasında kilit kavram ve paylaşımlar, ek kaynaklar, ilham verici video ve alıntılar mail yoluyla paylaşılır.

 

• Ev uygulamaları: Program boyunca katılımcıların günde minimum 20 dk. egzersizleri uygulamaları beklenir. Günlük hayatın içine taşımak için de pratikler önerilir.

 

Oturumların Temaları

 

• 1. hafta: Öz-Şefkat Nedir?

• 2. hafta: Öz-şefkat için Mindfulness

• 3. hafta: Sevgi-Nezaket’i (Metta) Pratik Etmek

• 4. hafta: Şefkatli İç Sesimizi Keşfetmek

• 5. hafta: Derin ve Dolu Dolu Yaşamaya Cesaret Etmek (Değerler)

• 6. hafta: Zorlayıcı Duygularla Buluşmak (ve Kabul Süreci)

• 7. hafta: Zorlayıcı İlişkilere Şefkat Perspektifiyle Bakmak

• 8. hafta: Hayatı Kucaklamak, Veda ve Başlangıç

 

Program sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifikayı alabilmenin ön koşullarından en fazla 2 oturumu kaçırmış olmaktır. Katılımcılardan mümkün oldukça oturum kaçırmamaları beklenir.

 

8 Haftalık Programı tamamlayan katılımcılara program sonunda verilecek sertifika, uluslararası geçerliliği olan akredite bir belgedir. Bu sertifika ile MSC Eğitmeni olmanın ön koşullarından biri tamamlanmış olur.

Copyright © School of Compassion 2020. Tüm hakları saklıdır.

Tasarım: 7781 Akıl Fikir Tasarım