Okul sembolü

Şefkat başlığında dünyadaki tüm gelişmeleri yakından izliyor, her geleneğe derin bir saygıyla, bütünsel bakış açısıyla, değerli öğretmen ve merkezlerle  iletişim ve iş birliği içinde dünyada şefkat başlığında ne varsa Türkiye ile buluşturmak için çalışıyoruz.

 

Temelini doğu medeniyetlerinin kadim bilgeliğinden alan ve güncel nörobilim, pozitif psikoloji ve bilimsel araştırmalarla desteklenen Mindful Self Compassion (MSC) ve Compassion Cultivation Training (CCT) eğitimlerini bireyler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturuyoruz.

 

Şefkat ve Öz-şefkat

Resilience

Mindfulness & Presence

başlıklarında eğitim, atölye ve çalışmalar sunuyoruz.

Şefkat, öz-şefkat, resilience, mindfulness sembolleri

Stanford Üniversitesi’ne bağlı Compassion Institute, Uluslararası Mindful Self Compassion ve San Diego Üniversitesi Tıp Fakültesi Mindfulness Merkezi  üyesiyiz.

 

Üye olduğumuz San Diego Üniversitesi Mindfulness Merkezi’ nin iyi eğitmen kriterleri ve etik ilkeleriyle beraber aşağıda sıraladığımız değerlerimizi ışığımız bilerek mindfulness temelli müdahaleleri öğretip paylaşıyor ve daha şefkatli bir toplum için çalışıyoruz.

 

Bütünsel Anlayış

 

Bilimsel yaklaşım ve kadim bilgelik ışığında çalışıyoruz. Temelini kadim öğretilerden alan başlıkları seküler ancak köklerine saygılı bir duruşla aktarmayı seçiyoruz. Hem batıdan hem de doğudan değerli öğretmenler ve kurumlarla bu duruşun içini her geçen gün daha fazla derinleştirmeye adanıyoruz. İnsanın ne kadar derin bir varlık olduğunun idraki ve bilinciyle tek bir müfredat, kurum, yaklaşım etkisinde ezbere ve kalıp işlerden ziyade somatik yaklaşım, güncel nörobilim, antropoloji, pozitif psikoloji, edebiyat ve farklı disiplinlerle kapsayıcı ve derin deneyimler oluşturuyoruz.

 

Dengeli Yaklaşım

 

Kanıta dayalı programlar ile yaratıcılığın dengesini gözetiyoruz. Alanımızdaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek kanıta dayalı, üzerinde araştırmalar yapılan ve çok saygın uluslararası kurumların programlarını sunarken bir yandan da özgün ve yaratıcı hediyelerimize alan açmayı önemsiyoruz. Birini diğerinden üstün tutmadan, her iki çalışma türünden de beslenmeyi mümkün kılıyoruz.

 

Yetkinlik

 

School of Compassion platformunda çalışmalarını sunan tüm eğitmenlerin alanlarında yetkin ve donanımlı olmalarına, birikim ve formasyonlarına uygun çalışmalar sunmalarına, eğitim sınırlarının dışına çıkmamalarına, kendi sınırlarına dikkat etmelerine özen gösteriyoruz.

 

Özgürlük

 

Yarattığımız her deneyimde katılımcıların özgür olmasını çok önemsiyoruz, ve bu şefkatli özgür alanı sağlamak için gerekli sınırlandırma, güvenlik etik yönlendirmeleri süreçlerin en başında titizlikle yapıyoruz.

 

Sürekli Gelişim

 

Mentorlük ve Süpervizyon süreçleri için yurtdışındaki alanımızla ilgili öncü merkezlerle iş birliği içinde çok deneyimli isimlerden destek alıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik

 

Alınan eğitimlerin etkisinin uzun vadede topluluk bilinci, şefkat ve güven ortamı ile sürdürülebilir hale geleceğini biliyor, alumni yaklaşımıyla mezun topluluğumuzla düzenli olarak buluşuyoruz.

 

Dahiliyet

 

Yaş, din, cinsel kimlik ve yönelim, etnik köken, fiziksel görünüm ve tercihler, meslek, sosyo-kültürel sınıf, psikolojik ya da fiziksel rahatsızlıklara dair tanıların ötesinde insana insan gibi yaklaşmayı ve burada herkese yer var’ı yaşatmaya emek veriyoruz.

 

Travma Duyarlılığı

 

Yaptığımız her eğitim, çalışma ve birliktelikte travmaya duyarlı yaklaşımı önemsiyoruz. Travmaya duyarlı yaklaşımda SAMSHA (U.S. Department of Health and Human Services Substance Abuse and Mental Health Services Administration Office of Policy, Planning and Innovation) rehberliğinde yürüyoruz. Travmaya duyarlı mindfulness temelli müdahaleleri öğretme konusunda kitabı bulunan ve bu alanın dünyadaki öncülerinden David Treleaven çalışmalarını da güncel olarak kılavuz olarak benimsiyoruz.

Copyright © School of Compassion 2020. Tüm hakları saklıdır.

Tasarım: 7781 Akıl Fikir Tasarım